Pracownicy przedsiębiorstw coraz częściej domagają się lepszych, łatwiejszych w obsłudze i skuteczniejszych narzędzi do współpracy w celu wykonywania wyznaczonych zadań. Najbardziej zależy im na dwóch funkcjach:
  • Dostęp w każdym czasie i miejscu — współużytkowanie i synchronizowanie plików między różnymi urządzeniami: laptopami, komputerami stacjonarnymi,smartfonami i tabletami
  • Łatwa współpraca — współużytkowanie plików i współpraca nad nimi z udziałem podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych
Program activEcho® to jedyne w branży rozwiązanie do współużytkowania i synchronizowania plików przedsiębiorstwa, które zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie łatwości obsługi i skuteczności, a zarazem zapewnia bezpieczeństwo, możliwości zarządzania i elastyczność wymaganą przez działy IT przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwom zależy na swobodniejszym dostępie do informacji, usprawnieniu pracy zespołowej oraz zwiększeniu wydajności i zaangażowania pracowników. Uzyskane dzięki temu korzyści biznesowe obejmują wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa — sprzedaż, obsługę klienta, badania i rozwój, marketing, finanse, kwestie prawne itp.
 
Jednak z drugiej strony należy pamiętać o bezpieczeństwie, możliwościach zarządzania i elastyczności, których wymagają dział IT oraz kierownictwo przedsiębiorstwa. Trzeba sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:
  • Czy rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie spełniają standardy  zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego w zakresie dostępu do plików i ich współużytkowania przez mobilnych pracowników?
  • Czy przedsiębiorstwo jest w stanie pogodzić swoją strategię mobilności korporacyjnej i współużytkowania plików z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i zarządzania?
  • Czy istnieją uzasadnione obawy o wyciek danych z urządzeń przenośnych?
  • Czy pracownicy przedsiębiorstwa mają zapewnione właściwe narzędzia umożliwiające wydajniejszą pracę?
Korzystając z programu activEcho, dział IT przedsiębiorstwa może kontrolować dostęp poszczególnych pracowników do plików oraz określać, czy operacje współużytkowania plików są zgodne z określonymi w firmie wymogami bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Ponadto activEcho zapewnia szczegółowy wgląd i funkcje monitorowania niedostępne w rozwiązaniach przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych.
 
 
Jest to szczególnie ważne w branżach podlegających odrębnym regulacjom, takim jak usługi finansowe, służba zdrowia, produkcja leków, usługi prawne oraz inne obszary, w których istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 
Zobacz więcej: Co nowego w activEcho® 2.6? activEcho — przedsiębiorstwo odzyskuje kontrolę
 
activEcho® — korzyści

korzysci1

 
Funkcje programu activEcho
Program activEcho zapewnia działom IT wszystko to, czego potrzebują, aby udostępnić pracownikom bezpieczne funkcje współużytkowania i synchronizowania plików przedsiębiorstwa. activEcho łączy wymaganą przez użytkowników łatwość obsługi z zabezpieczeniami, możliwościami zarządzania i elastycznością niezbędną z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dzięki temu zapewnia najważniejsze funkcje, stworzone specjalnie po to, aby umożliwić przedsiębiorstwu ochronęnajważniejszych danych, unikanie naruszeń przepisów i zapobieganie wyciekowi danych.
 
Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych funkcji z punktu widzenia przedsiębiorstw i użytkowników końcowych:
funkcje
 
 
Wymagania systemowe
Program activEcho obsługuje następujące platformy /systemy operacyjne / klienty:
Serwer:
• Windows 2003/2008/2012 — wszystkie wersje
• Linux (RedHat — CentOS)
• Serwery z procesorami Intel/AMD
• Środowiska wirtualizacji
• Chmura obliczeniowa (prywatna/publiczna)
Klient:
• Windows Vista, XP, 7
• Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
• iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 i iPad Mini
• iPhone 3GS, 4 , 4S i 5
• Przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari
 
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.acronis.eu/enterprise/products/activecho/index.html
  • Case Studies (w j. angielskim)
 

Do Góry

Copyright © 2013 Truecom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by htaccess.pl