Wybrane aplikacje do obsługi VoIP w telefonie komórkowym 

androidCSipSimple

Podczas instalacji aplikacji wybieramy opcję Easy Configuration, dalej Add Account i Wizard Basic, następnie wprowadzamy następujące wartości:

Account Name : dowolna nazwa konta

User: 7 cyfrowy login sip
Server: sip.truevoip.pl
Password:  Hasło SIP

Kodeki Audio (Audio Codecs):

PCMU 8kHz

PCMA 8kHz

Zobacz screen konfiguracja 1 i konfiguracja 2

Sipdroid

Nazwa Użytkownika (Authorization Username): Login SIP z zakładki Ustawienia SIP z panelu truevoip.pl
Hasło (Password):  Hasło SIP
Serwer: sip.truevoip.pl
Domena: sip.truevoip.pl
Login/CID (Username/Caller ID): Login SIP z zakładki Ustawienia SIP z panelu truevoip.pl
Port: 5060
Protokół: UDP

Kodeki Audio (Audio Codecs):

speex: Never
GSM:  Always try
alaw: Always try
ulaw: Always try
bv16: Never

 

iphone3CX Phone

Po pierwszym uruchomieniu 3CXPhone, automatycznie monituje, aby utworzyć nowy domyślny profil. Kliknij przycisk "NIE", aby utworzyć własny profil. Wprowadź swoją nazwę użytkownika (siedmiosyfrowy login SIP zaczynający się od 125xxxx, dostępny w panelu użytkownika w zakładce Ustawienia SIP), następnie wpisz hasło w polu 'Hasło'.  W pole "External Server", należy wpisać sip.truevoip.pl

Kliknij przycisk Gotowe, aby utworzyć profil połączenia. Po pomyślnym zalogowaniu się, nazwa użytkownika pojawi się na górze po prawej stronie.

windowsmobilePortGo

Ściągnij i zainstaluj oprogramowanie PortGo
Nazwa Użytkownika (Username): (siedmiosyfrowy login SIP zaczynający się od 125xxxx, dostępny w panelu użytkownika w zakładce Ustawienia SIP

Hasło (Password):  Hasło SIP
Serwer: sip.truevoip.pl
Port: 5060

Pozostałe ustawienia SIP widoczne w konifguracji sa opcjonalne.

Kliknij aby zobaczyć opis interfejsu aplikacji.

Do Góry

Copyright © 2013 Truecom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by htaccess.pl