• +48 58 350 18 00
 • truecom@truecom.pl

Public Cloud

Public Cloud


Public cloud to model usługi chmury obliczeniowej, w którym zasoby IT, takie jak serwery, pamięć, sieci i aplikacje, są udostępniane przez dostawcę usług chmurowych publicznie, na zasadzie subskrypcji. W tym modelu infrastruktura jest współdzielona przez wielu klientów, co pozwala na elastyczne skalowanie zasobów w zależności od potrzeb, płacąc jedynie za zużyte zasoby. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat public cloud.

Zapoznaj się z naszą opłacalną alternatywą, która jest równie dobra jak Azure, AWS i Google, klikając w link do kalkulatora kosztów.

Definicja Public Cloud:

Public cloud to rodzaj chmury obliczeniowej, w której infrastruktura IT jest udostępniana przez dostawcę usług chmurowych publicznie poprzez internet. W tym modelu zasoby są współdzielone przez wiele różnych firm lub użytkowników, co pozwala na elastyczne korzystanie z zasobów na zasadzie płatności za zużycie.

Zalety Public Cloud:

 • Elastyczność i skalowalność: Możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb poprzez elastyczne skalowanie zasobów.
 • Opłacalność: Płacisz tylko za zużyte zasoby, co eliminuje konieczność inwestowania w własną infrastrukturę.
 • Dostępność: Dostawcy usług chmurowych często zapewniają wysoki poziom dostępności i redundancji.
 • Zarządzanie: Zarządzanie infrastrukturą jest zdelegowane do dostawcy usług, co może zmniejszyć obciążenie związane z utrzymaniem systemów.

Struktura Public Cloud:

Struktura public cloud opiera się na centralnie zarządzanych zasobach, które są udostępniane przez dostawcę usług chmurowych poprzez sieć internetową. Typowa struktura public cloud obejmuje:

 • Zasoby obliczeniowe, takie jak wirtualne maszyny, kontenery i funkcje serwerowe.
 • Usługi pamięci masowej, takie jak przechowywanie danych w chmurze.
 • Sieci komunikacyjne, umożliwiające połączenie się z zasobami w chmurze i komunikację między nimi.
 • Usługi zarządzania, takie jak usługi monitorowania, zarządzania tożsamościami i bezpieczeństwa.

Modele usług chmurowych:

IaaS (Infrastructure as a Service):

Infrastructure as a Service (IaaS) to model usługi chmury obliczeniowej, w którym dostawca usług udostępnia infrastrukturę IT, taką jak wirtualne maszyny, sieci, pamięć masowa i inne zasoby, klientom przez internet. Oto kilka kluczowych elementów IaaS:

 • Zarządzanie infrastrukturą: W modelu IaaS, dostawca usług chmurowych zarządza fizyczną infrastrukturą, taką jak serwery, magazyny danych i sprzęt sieciowy.
 • Elastyczność skalowania: Klienci mogą elastycznie skalować zasoby w zależności od potrzeb, zwiększając lub zmniejszając moc obliczeniową, pamięć i przestrzeń dyskową według zapotrzebowania.
 • Zarządzanie operacyjne: Klienci ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie systemami operacyjnymi, aplikacjami i danymi na wirtualnych maszynach, podczas gdy dostawca usług zarządza infrastrukturą fizyczną.
 • Przykład wdrożenia: Firma może wykorzystać usługi chmury IaaS do uruchomienia swojej infrastruktury IT bez konieczności inwestowania w własny sprzęt, tworząc i zarządzając wirtualnymi serwerami i sieciami.

PaaS (Platform as a Service):

Platform as a Service (PaaS) to model usługi chmury obliczeniowej, w którym dostawca usług udostępnia platformę programistyczną i narzędzia deweloperskie przez internet, umożliwiając klientom tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Oto kilka kluczowych cech PaaS:

 • Środowisko deweloperskie w chmurze: PaaS zapewnia kompleksową platformę programistyczną, która zawiera narzędzia do tworzenia aplikacji, takie jak języki programowania, frameworki, bazy danych, serwery aplikacji i narzędzia do kontroli wersji.
 • Automatyzacja i zarządzanie infrastrukturą: Dostawca usług chmurowych zarządza infrastrukturą, co obejmuje skalowanie, zarządzanie obciążeniem, monitorowanie i zabezpieczenia, pozostawiając klientom więcej czasu na rozwijanie aplikacji.
 • Elastyczność i skalowalność: PaaS umożliwia elastyczne skalowanie zasobów w zależności od potrzeb aplikacji, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków biznesowych.
 • Integracja z usługami chmury: PaaS może łatwo integrować się z innymi usługami chmury, takimi jak usługi przechowywania danych, usługi zarządzania tożsamościami i usługi analizy danych.
 • Przykład wdrożenia: Firma programistyczna może wykorzystać platformę PaaS do tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych, wykorzystując gotowe narzędzia deweloperskie i infrastrukturę chmurową, aby skrócić czas wdrożenia i obniżyć koszty operacyjne.

SaaS (Software as a Service):

Software as a Service (SaaS) to model usługi chmury obliczeniowej, w którym dostawca usług udostępnia aplikacje oprogramowania przez internet, zazwyczaj w modelu subskrypcji. Oto kilka kluczowych cech SaaS:

 • Dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową: Aplikacje SaaS są dostępne przez przeglądarkę internetową lub aplikacje klienckie, co eliminuje potrzebę instalowania i konfigurowania oprogramowania na urządzeniach użytkowników.
 • Zarządzanie przez dostawcę: Dostawca usług chmurowych jest odpowiedzialny za zarządzanie aplikacjami, w tym utrzymanie, aktualizacje i zabezpieczenia.
 • Elastyczność w korzystaniu: Klienci mogą elastycznie korzystać z aplikacji, zwiększając lub zmniejszając liczbę użytkowników lub funkcji w zależności od potrzeb.
 • Przykład wdrożenia: Firma może korzystać z usługi chmury SaaS do zarządzania relacjami z klientami (CRM), korzystając z aplikacji dostępnej w chmurze, zamiast instalować i utrzymywać oprogramowanie CRM na swoich serwerach.

Przykładem połączenia tych trzech modeli może być firma korzystająca z IaaS do zapewnienia infrastruktury IT, na której buduje platformę PaaS dla swoich deweloperów. Deweloperzy wykorzystują narzędzia i środowisko PaaS do tworzenia aplikacji biznesowych, które są następnie udostępniane użytkownikom końcowym jako aplikacje SaaS.

W ten sposób firma może korzystać z elastyczności i skalowalności usług chmury, jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne i skracając czas wdrożenia nowych rozwiązań IT.