• +48 58 350 18 00
 • truecom@truecom.pl

Audyt sieci

asieci

Audyt sieci

asieci
Audyt sieci. Analiza i ocena zagrożeń związanych z istniejącą konfiguracją sieci i istniejącymi zabezpieczeniami.

W większości wypadków prace nad audytem sieci powinno się rozpoczynać od analizy stanu istniejącego. Dobrze przeprowadzony audyt jest źródłem informacji o usługach w sieci komputerowej, o jakości tych usług i bezpieczeństwie danych w niej wędrujących. Docelowym efektem audytu jest zwiększenie dostępności usług, poszerzenie ich o kolejne, pomagające w codziennej pracy pracowników w przedsiębiorstwie przy zachowaniu bezpieczeństwa i integralności danych.

Elementami audytu oferowanego przez naszą firmę są:

 • pisemna dokumentacja
 • zebranie informacji o topologii sieci
 • analiza sposobu adresacji i segmentowania sieci
 • inwentaryzacja urządzeń aktywnych i pasywnych tworzących sieć komputerową
 • ocena używanego sprzętu i oprogramowania
 • dokumentacja i ocena procedur i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwie a mających wpływ na sieć
 • weryfikacja poprawności konfiguracji zainstalowanych komponentów
 • analiza obecnego ruchu sieciowego przedsiębiorstwa
 • sporządzenie listy usług dostepnych w sieci
 • analiza sieci pod kątem wydajności
 • analiza sieci pod kątem bezpieczeństwa sieci
 • ewentualne rekomendacje zmian i uzupelnień wraz z orientacyjnymi kosztorysami i harmonogramami wykonania tych prac

 

Efektem przeprowadzonego audytu jest uzyskanie aktualnej, szczegółowej dokumentacji sieci, wskazanie znalezionych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, a także lista zaleceń dla administratorów sieci, wskazujących na sposoby rozwiązania znalezionych problemów.

Dlaczego mam robić i czemu warto przeprowadzić audyt?

 • aby sprawdzić czy wykorzystanie komponentów sieci jest optymalne
 • aby przeanalizować sieć pod kątem zachowania bezpieczeństwa danych
 • aby ustabilizować działanie sieci
 • aby przygotować sieć przed dokonaniem w niej zmian
 • aby przeprowadzić testy na możliwość zaimplementowania nowej funkcjonalności
 • aby poznać stan oprogramowania i konfiguracji urzadzeń sieciowych
 • aby sporzadzić aktualną dokumentację sieci
Dawid Popiela