• +48 58 350 18 00
  • truecom@truecom.pl

7 faktów o outsourcing IT, o których powinien wiedzieć każdy właściciel firmy

7 faktów o outsourcing IT, o których powinien wiedzieć każdy właściciel firmy

Outsourcing IT to nie tylko moda i dynamicznie rozwijający się trend w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Przekazanie części kompetencji zewnętrznym partnerom ma twarde uzasadnienie w redukcji kosztów, lepszej jakości wykonywanych zadań. Firmy korzystające z outsourcingu IT zgodnie oceniają korzyści płynące z tej formy współpracy.

Oto 7 faktów, które należy wiedzieć o outsourcingu IT.

Przekazanie zadań z zakresu IT firmie zewnętrznej budzi szereg obaw, zwłaszcza wśród firm dla których ta forma współpracy jest nowością. Warto się do niej przekonać, ponieważ doświadczenia innych przedsiębiorstw korzystających już z outsourcingu IT pokazują, że jest to rozwiązanie, które pozwala na znaczne oszczędności, redukcję własnych etatów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, szybszą reakcję i rozwiązanie problemu w razie różnych sytuacji kryzysowych.

Oto 7 faktów o tym rozwiązaniu, które przekonają Cię do niego:

Po pierwszeUmowa skrojona na miarę. – Outsourcing IT nie przewiduje jednej standardowej umowy dla wszystkich klientów. Każda firma jest inna, ma odmienne potrzeby, zasoby, infrastrukturę komputerową. Stąd też na początku niezbędna jest analiza ewentualnego zakresu usług, a następnie jej weryfikacja pod kątem możliwości budżetowych klienta. Po akceptacji oferty następuje podpisanie umowy i jej realizacja.

Po  drugie – Zakres outsourcingu IT jest bardzo szeroki. Są to usługi obejmujące administrowanie siecią, programowanie, serwis sprzętu, aktualizację oprogramowania, kierowanie projektami, tworzenie stron internetowych i ich testowanie.

Po trzecie – Elastyczność to jedna z podstawowych zasad współpracy. Niewiele firm decyduje się od razu na przekazanie całości kompetencji informatycznych na zewnątrz. Współpracę można rozpocząć od jednego obszaru i stopniowo ją rozszerzać.

Po czwarte – Stałe koszty. Podpisanie umowy zapewnia niezmienną cenę wszystkich ujętych w niej usług, niezależnie od okresowego zwiększenia ilości prac. Ułatwia to budżetowanie. Księgowi lubią faktury outsourcingowe, bo stanowią one koszt.

Po piąte – Brak własnych kosztów osobowych. W przypadku rezygnacji z własnych etatów IT, cały koszt usług informatycznych jest równoznaczny z fakturą firmy zewnętrznej. Nie generuje ona pochodnych w postaci ubezpieczeń społecznych i emerytalno-rentowych, składek na Fundusz Pracy.

Po szóste – Dostęp do wiedzy i lepsze wykorzystanie zasobów. Stanowiska informatyczne są bardzo kosztochłonne. Wymagają szkoleń, czas kształcenia własnego pracownika dość długi. Trudno też zapewnić pełen pakiet usług w firmie. – Umowa zewnętrzna, gdzie firma korzysta ze swoich specjalistów związanych z różnymi obszarami jest dużo bardziej opłacalne, bo z ich wiedzy korzysta więcej firm, więc koszty ich utrzymania rozkładają się na kilka przedsiębiorstw.

Po siódme – Pełna dyspozycyjność. Niespodziewane awarie, nagłe zwiększenie pracy, nagłe zwolnienia lekarskie, urlopy. Te problemy nie dotyczą już firm korzystających z outsourcingu IT. W umowie można umieścić zapisy, które ściśle precyzują dostępność serwisu i czas reakcji na zgłoszenie usterki.

Specjaliści od zarządzania prognozują coraz większą popularność usług z zakresu IT w przyszłości. Rosnąca konkurencja w każdej branży wymaga od przedsiębiorców maksymalnego skupienia na strategicznej działalności, bez niepotrzebnego angażowania kadry kierowniczej w rozwiązywanie problemów administracyjnych. Właściwe zaplecze, w tym cały obszar IT jest niezbędny, by firma mogła sprawnie, szybko i efektywnie działać na rynku i budować pozytywny wizerunek wśród klientów i partnerów handlowych.

Outsourcing usług IT, które wymagają specjalistycznej wiedzy, stałego podnoszenia kwalifikacji, kosztownego sprzętu zapewnia pracownikom firmy niezbędne warunki do pracy. Szybko działająca poczta, możliwość zdalnej pracy, funkcjonalna strona internetowa, system księgowy to tylko niewielka część zaplecza informatycznego, niezbędnego do codziennej pracy każdego przedsiębiorstwa. Outsourcing IT sprawia, że każdy z tych obszarów działa nienagannie przy możliwie najniższych kosztach, a w razie awarii wystarczy jeden telefon. Cała reszta jest po stronie outsourcingu IT.

Artykuł pochodzi ze strony http://rynekinwestycji.pl/